Cloud PBX

Cloud PBX Bizness Latvija Bezlimits Pasaule Bezlimits
Cena €3,90 €9,45 €13,89
Iespējas Bizness Latvija Bezlimits Pasaule Bezlimits
Bezlimita zvani (visi Latvijas operatoru tīkli)  €  ✓
Bezlimita zvani ( pasaules operatoru tīkli)
Pamata funkcionalitāte
Mobile Control
Desktop Control
Telefonu grāmata
Kalendārs
Zvanu liegums
Paralēlais zvans
Zvanu atskaites
Zvanu rindas funkcija
Cloud PBX reģistrācijas: 1
Cloud PBX reģistrācijas: 3
Balss pasts
Fakss
Konferences zvans
IVR
Zvanu ieraksts
Mobile Control comfort
Desktop Control comfort

Par tarifu plāniem lūgums sazināties ar CSC TELECOM.


Visi tarifi norādīti bez PVN.


*Slēdzot līgumu uz 24 mēnešiem, maksa par pieslēgšanu € 0,00.