Zvanu centrs kā ārpakalpojums

” uzņēmējs maksā tikai par operatora nostrādāto laiku..”

APKALPOJIET KLIENTUS GUDRĀK

Zvanu centrs kā ārpakalpojums uzņēmumam bieži ir daudz izdevīgāks kā iekšēji integrēts zvanu centrs. Tam ir daudz priekšrocību finansiālajā un klientu apkalpošanas ziņā, turklāt zvanu centra risinājums kā ārpakalpojums veicina darba produktivitāti, jo ietaupās laiks, kas tiek patērēts dažādu cilvēku apzvanīšanai un informācijas ievākšanai. Izstrādājot  zvanu centru tehnisko risinājumu, tiek izpētīti uzņēmuma produkti/pakalpojumi, apmācīti darbinieki zvanu apkalpošanai un ieviests atbilstošs telekomunikāciju risinājums.

FIKSĒTĀS IZMAKSAS PĀRIET UZ MAINĪGAJĀM

Zvanu centra darbiniekiem tiek maksāts par norunātajām minūtēm. Tas nozīmē, ka uzņēmējs maksā tikai par operatora nostrādāto laiku, ne fiksētu algu, kura tiek maksāta neatkarīgi no operatora norunāta laika un darba efektivitātes, ja zvanu centrs ir integrēts uzņēmumā.

PROFESIONĀLI ZVANU CENTRA DARBINIEKI

Zvanu centru darbinieki ir rūpīgi izvēlēti un apmācīti. Līdz ar to tiek nodrošināta profesionāla klientu apkalpošana un efektīva cilvēku piesaistīšana.

IENĀKOŠO ZVANU APKALPOŠANA 24/7

Izmantojot zvanu centru ka ārpakalpojumu, uzņēmums var nodrošināt ienākošo zvanu apkalpošanu visu diennakti, visas dienas nedēļā. Integrējot zvanu centru uzņēmumā, ļoti reti var nodrošināt šādu pakalpojumu, jo iekšējo zvanu centru darba laiks visbiežāk sakrīt ar uzņēmuma.

ZVANU CENTRA DARBINIEKU SARUNAS TIEK IERAKSTĪTAS UN KONTROLĒTAS

Ikviena zvanu centru darbinieku saruna ierakstās un regulāri tiek veikta sarunu vērtēšana. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu augsta līmeņa pakalpojumu, klientu apkalpošanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu.

MAINĪGU ZVANU DAUDZUMA APKALPOŠANAS NODROŠINĀŠANA

Izmantojot zvanu centrs kā ārpakalpojumu, vieglāk nodrošināt pietiekamu zvanu centra darbinieku skaitu mainoties ienākošo zvanu apjomam. Ja pieaug vai samazinās ienākošo zvanu skaits, attiecīgi var pieslēgt vai noņemt zvanu centra operatorus. Ja uzņēmumam nepieciešami zvanu centra pakalpojumi uz noteiktu laiku, piemēram, organizējot kampaņveidīgus pasākumus, nav jātērē laiks jaunu darbinieku atlasei un apmācībai.

Related services:

IETAUPĪJUMS UZ TELEKOMUNIKĀCIJU APARATŪRAS IEGĀDI

Jums nav jāinvestē papildus līdzekļi telekomunikāciju aparatūrā, jaunu tālruņa līniju ievilkšanā, lai varētu nodrošināt zvanu centra darbu.

KONFIDENCIONALITĀTE

Uzņēmumam tiek nodrošināta informācijas konfidencialitāte un drošība. Starp uzņēmumiem zvanu centra darbiniekiem tiek noslēgti konfidencionalitātes līgumi, zvanu centra sarunas tiek ierakstītas un kontrolētas.

ZVANU CENTRA ĀRPAKALPOJUMA NODROŠINĀŠANAS SISTĒMA

 • Tiek izpētīts uzņēmuma produkts/ pakalpojums, izrunāts nepieciešamais pakalpojuma veids (telemārketings, ienākošo zvanu apkalpošana no klientiem, aptaujas/anketēšanas ) un mērķi.
 • Zvanu centru darbinieku apmācības par produktu/pakalpojumu.
 • Operatoru zvanu apkalpošanas līmeņa testēšana.
 • Datu bāzē iekļauto cilvēku apzvanīšana.
 • Zvanu apkalpošanas rezultātu atskaišu apkopošana un analīze.

Arī zvanu centrs kā ārpakalpojums mēra darba efektivitāti un atdeves līmeni. Lai novērtētu zvanu centru operatoru darbu, tiek veidotas atskaites. To veidošanas biežums, galvenokārt, ir atkarīgs no uzņēmuma prasībam un nepieciešamības. Atskaites veido pēc ienākošo, neatbildēto un izejošo zvanu daudzuma, kā arī personalizē pēc nepieciešamajiem rādītajiem, zvanu efektivitātes mērīšanai:

 • iegūto pasūtījumu daudzums;
 • stundu daudzums, kas tiek pavadīts zvanu apkalpošanā un saņemšanā;
 • zvanu centra operatora atbildēšanas laiks uz ienākošo zvanu;
 • Operatoru zvanu apkalpošanas līmeņa testēšana.
 • sarunas ilgums ar klientiem.

ĀRPAKALPOJUMA ZVANU CENTRA FUNKCIJAS

 • Ienākošo zvanu apkalpošana - klientu apkalpošana un noturēšana, tehniskais atbalsts, zvanu pieņemšana un pārdošana.
 • Izejošie zvani - telemārketings, atzvans klientiem, mārketinga pētījumi.
 • Datu apstrāde - datu ievadīšana un pārbaude, līgumu un papildu pakalpojumu aktivizēšana, darbs ar klientu CRM un norēķinu sistēmās.
 • Datu bāzē iekļauto cilvēku apzvanīšana.
 • Zvanu apkalpošanas rezultātu atskaišu apkopošana un analīze.