SMS

Virziens

Tarifs par SMS

LATVIJA (LMT, TELE2, BITE)*

LIETUVA (OMNITEL, TELE2, BITE)*

IGAUNIJA (ELISA, EMT, TELE2)*

€ 0,027

€ 0,025

€ 0,045

*Lielāku apjomu gadījumos iespējams izskatīt individuālu piedāvājumu.

Tarifi norādīti bez PVN.