Analogā tālruņa līnija

Pakalpojums Abonēšanas maksa par līniju Pieslēgšanas maksa par 1 līniju*
Analog Phone Line € 7,00 € 7,11

Visi tarifi norādīti bez PVN.