PIEREDZES STĀSTS – Rīgas Tehniskā universitāte

“..lai ietu līdzi laikam, tika pieņemts lēmums pāriet uz šobrīd jaudīgāko zvanu pārvaldīšanas risinājumu Cloud PBX, kas RTU ļautu īstenot efektīvu gan iekšējo, gan ārējo komunikāciju, nodrošinot garantijas un individuālu pieeju.”

Jaunas iespējas straujākai attīstībai

Jau sen vairs nav jaunums, ka bagātība slēpjas laikā un tikai tad naudā. Ko dod nauda, ja nav laiks, kad to tērēt? Tādēļ likumsakarīgi, ka arvien vairāk darba ņēmēju un darba devēju, tiecas izmantot iespēju strādāt attālināti, kļūt mobili un neatkarīgi. Lai arī straujā digitalizācija, ātrs un stabils internets nodrošina šo iespēju, ne visi prot to izmantot tā, lai tas mums palīdzētu, nevis apgrūtinātu.

Risinājums, kas ļauj dažādus saziņas kanālus apvienot vienotā sistēmā, noderētu lielākajai daļai organizāciju, piemēram ar lielu darbinieku vai klientu skaitu. Taču ik dienu, runājot ar dažādu organizāciju vadītājiem, gan privātajā, gan valsts sektorā tiek minēti vairāki iemesli, kas kavē pieņemt lēmumu ieviest šādu risinājumu un tie pārsvarā ir balstīti uz iepriekšējo pieredzi, kad IT sistēmas bija daudz sarežģītākas un daudziem nepieejamākas.

4 biežāk minētie iemesli, kas kavē pieņemt lēmumu, lai ieviestu kompleksu saziņas kanālu pārvaldīšanas risinājumu:

  1. Bažas par lielām izmaksām.
  2. Ilgs ieviešanas process.
  3. Nav pārliecības, ka jaunā sistēma strādās efektīvi.
  4. Sarežģīta konfigurācija.

Lai arī iepriekš minētie iemesli ir vērā ņemami, tomēr ir daudzi, kas iet līdzi laikam un ievieš mūsdienu prasībām piemērotus risinājumus, radot jaunas iespējas straujākai attīstībai. Viena no tādām organizācijām ir Rīgas Tehniskā universitāte, kas izvērtējot savas vajadzības un nākotnes mērķus ir ieviesusi CSC Telecom daudzkanālu saziņas risinājumu.

PIEREDZES STĀSTS – Rīgas Tehniskā universitāte

Īsumā par RTU:

9 fakultātes, 4 reģionālie zinātnes centri - Daugavpilī, Cēsīs, Liepājā un Ventspilī. Vairāk nekā 14 000 studentu un vairāk nekā 2000 darbinieku.

Esošā situācija pirms jauna risinājuma ieviešanas:

Iepriekšējais risinājums – telefona centrāle, RTU tika ieviesta 1997. gadā, kas tam laikam bija viens no progresīvākajiem risinājumiem. Ja vien tehnoloģijas un digitalizācija neattīstītos tik strauji, tā darbotos vēl šodien. RTU Lietotāju atbalsta centra vadītājs, Krists Ķēniņš minēja, lai ietu līdzi laikam, tika pieņemts lēmums pāriet uz šobrīd jaudīgāko zvanu pārvaldīšanas risinājumu Cloud PBX, kas RTU ļautu īstenot efektīvu gan iekšējo, gan ārējo komunikāciju, nodrošinot garantijas un individuālu pieeju.

Kādēļ tika pieņemts lēmums ieviest jaunu risinājumu?

No vienas puses kā galveno iemeslu meklēt jaunu risinājumu RTU IT Departamenta, Komunikācijas Infrastruktūras nodaļas vadītājs, Ruslans Dudkins atzina nepieciešamību mazināt riskus, kas saistīti ar veco centrāli. Ar katru brīdi samazinoties iespējai iegādāties rezerves daļas vecajai centrālei, radās draudi tās darbības pārtraukumiem. No otras puses bija radusies nepieciešamība veco sistēmu apvienot ar dažādiem jauniem komunikācijas rīkiem, piemēram, e-pastu, mobilajiem tālruņiem, datoriem. Vienlaikus dodot iespēju pārskatāmi vadīt visus komunikācijas rīkus vienā sistēmā.

Ņemot vērā mainīgos apstākļus, kā vēl viens arguments tika minēta nepieciešamība elastīgi mainīt lietotāju skaitu gan tos palielinot, gan samazinot. Īpaša uzmanība tika pievērsta arī sistēmas vienkāršai konfigurācijai un teicamam servisam. Kā labu ieguvumu R. Dudkins uzsvēra iegūto laika resursu, jo vairs nav jādomā par atjauninājumiem un licencēm, sistēma ir vienkārši konfigurējama un no piegādātāja puses tiek nodrošināts serviss augstā līmenī.  

Kādi ir RTU galvenie ieguvumi, ieviešot Cloud PBX risinājumu un kāds bija ieviešanas process?

Kā viens no kritērijiem, izvēloties jaunu sadarbību ilgtermiņā, bija piegādātāja spēja sadarboties ar RTU IT departamentu un tā bija veiksmīga. Tam par pamatu ir abu pušu profesionalitāte un pieredze, kas šajā gadījumā rezultējās ar ātru ieviešanas procesu.

Jurģis Poriņš, RTU Elektronikas un telekomunikāciju fakultātes dekāns atzina, ka ļoti svarīgi šajā gadījumā bija ne tikai ātrs ieviešanas process, bet ir vairāki citi būtiski aspekti, sākot no sakaru kvalitātes uzlabošanās, ērtas un daudzpusīgas lietošanas līdz tādām ērtībām kā iespēja analizēt datus un lēmumu pieņemšanai izmantot pārskatāmas atskaites dažādos griezumos reālā laikā.

Kas ir mainījies RTU darbinieku ikdienā?

Liels darbinieku un studentu skaits dažādas to lokācijas vietas jaunajai sistēmai dod iespēju sevi pierādīt visdažādākajos veidos. Galvenās priekšrocības ir klientu ienākošo zvanu plūsmas efektīvs sadalījums starp darbiniekiem, vienkārša telefona aparātu pieslēgšana un pārvietošana starp kabinetiem. Sistēmas pārvaldīšana izmantojot vienotu portālu. Vienots telefonu katalogs un īsā numerācija starp visām filiālēm, ko ērti izmantot mobilā telefona aplikācijā vai citā ierīcē.

Kopumā zvanu pārvaldīšana ar Cloud PBX Rīgas Tehniskajai universitātei sniedz iespēju pielāgot izmantotos telekomunikāciju risinājumus savai specifikai un katram darbiniekam individuāli, tādējādi vienkāršojot ikdienu un uzlabojot darba vidi.

Sazinieties ar mums