Tīklu ierīkošana

Informācijas sistēmas un elektrisko signālu pārraide, mūsdienās, ikvienā uzņēmumā ir neatņemama biznesa sastāvdaļa. Lai nodrošinātu sakaru pārraidi, apsardzes, ugunsdrošības un citas ikdienā nepieciešamās sistēmas, būvēšanas procesā, nepieciešams ierīkot vājstrāvas tīklu sistēmu, kas ir pamats daudziem mūsdienu inženiertehniskajiem risinājumiem.

Vājstrāvu tīklu sistēmās plūst strāva ar nelielu spriegumu līdz 24 V un tā kalpo informācijas vai elektrisko signālu pārraidei, kas nepieciešamas ēkās dažāda aprīkojuma un elektronisko sistēmu vadībai. Vājstrāvas tīklu projektēšana ir svarīgs etaps jaunu ēku būvniecībā, jo profesionāli ierīkoti vājstrāvas tīkli būtiski atvieglo elektronisko sistēmu ierīkošanu un uzturēšanu ēkā.

  • Jebkuras sarežģītības pakāpes lokālo tīklu projektēšana un uzbūve
  • Drošu bezvadu tīklu uzbūve
  • Esošo lokālo tīklu administrēšana
  • Esošo lokālo tīklu modernizācija
  • Brīvpieejas/viesu Wi-Fi tīklu uzbūve
  • Esošo tīklu drošības audits
  • Esošā lokālā tīkla audits