WiFi Risinājumi

Korporatīvie WiFi tīkli

CSC TELECOM piedāvā unikālo korporatīvā WiFi risinājumu, kas nodrošina tīklu izbūvi vietās, kur ir liels pielēdzamo ierīču skaits. Mēs garantējam nemainīgo ātrumu ne mazāku par 70 Mbit/s jebkurā tīkla pārklājuma punktā.

 

Publiskie WiFi tīkli uzņēmumā

Risinājuma darbu nodrošina vadības platforma, kas atbild kā par slodzes sadali starp  WiFi punktiem, tā arī ļauj konfigurēt katru ierīci, kuru pievieno tīklam. Plaša modeļu izvēle ļauj izvēlēties risinājumu jebkuram objektam ( arī ārpus telpām) . Vietās, kur ir augsts mitruma līmenis, pieejami uzstādīšanai piekļuves pinktu modeļi ar korpusu, kas pasargā ierīci no ūdens vai nokrišņiem. Šie modeļi atbalsta MESH tehnoloģiju, ar iespēju organizēt signāla retranslāciju bez  zudumiem.

Iekšējie WiFi tīkli uzņēmumā

Pie tīklu plānošanas objektos ar lielu platību ir jāievēro daudzas niances. Ļoti svarīgi, lai tiktu nodrošināta datu pārraide bez pārrāvumiem (seamless roaming), kas ļauj ierīcēm pārslēgties starp piekļuves punktiem, nezaudējot savienojumu ar WiFi tīklu.