Biznesa internets

Jebkuras sarežģītības pakāpes lokālo tīklu projektēšana un uzbūve

  • Drošu bezvadu tīklu uzbūve
  • Esošo lokālo tīklu administrēšana
  • Esošo lokālo tīklu modernizācija
  • Brīvpieejas/viesu Wi-Fi tīklu uzbūve
  • Esošo tīklu drošības audits
  • Esošo lokālo tīklu modernizācija