Zvanu centrs uzņēmumā

Uzlabojiet zvanu centra darba efektivitāti!


Uzņēmumos ar iekšējo zvanu centru ir grūti izvērtēt zvanu centra operatoru darba efektivitāti. Ja nav ieviesta efektīva zvanu kvalitātes kontroles sistēma, bieži nepareizi tiek novērtētas darbinieku spējas, paveiktais darba apjoms un nav pilnīgas skaidrības par īsto zvanu centra atdevi.

Uzņēmumiem ir nepieciešams saprast pašreizējo situāciju un efektivitātes līmeni, lai varētu uzlabot zvanu centra operatoru darbu. Tikpat nozīmīgi ir saprast, cik aktīvi strādā uzņēmuma zvanu centra darbinieki, kādi ir zvanu centra darba vājie punkti un kādēļ tie rodas, lai tos novērstu un optimizētu darba rezultātus.

Zvanu centru darba kvalitātes kontroles un apmācību norise

  • 1. Zvanu centra darba audits

    1. Tiek analizētas ierakstītās zvanu centra darbinieku sarunas ar klientiem, izpētīta esošā statistika par darba efektivitāti, noskaidroti vājākie punkti zvanu centra darbā un iemesli tam – zvanu centa operatoru neprofesionalitāte, problēmas darba plānošanā, nepareizs telekomunikāciju risinājums u.c.

  • 2. Zvanu centra darbinieku apmācības reālā zvanu centrā

    1. Lai uzlabotu vājākos zvanu centra punktus un darbinieku sniegumu, CSC Telecom zvanu centru speciālisti vada apmācības, kas norisinās reālā zvanu centrā. Darbiniekiem tiek parādīts kā pareizi apkalpot un komunicēt ar cilvēkiem, rīkoties problēmsituācijās un vadīt savu darbu, lai tas būtu produktīvs.

  • 3. Operatoru zvanu apkalpošanas līmeņa, kvalitātes testēšana un novērtējuma veikšana

    1. Lai novērtētu zvanu centra apmācību efektivitāti, atkārtoti tiek ierakstīti zvani, analizēta statistika un salīdzināti zvanu centra darbinieku rezultāti pirms un pēc apmācībām.