Zvanu centrs uzņēmumā

Zvanu centra izveide uzņēmumā

Zvanu centra risinājumi paredzēti uzņēmumiem, kuri rūpējās par klientu apkalpošanas kvalitāti. Risinājums palīdz efektīvāk apstrādāt ienākošos un izejošos zvanus.  Vadītājam ir iespēja kontrolēt notiekošo, lai uzlabotu darba produktivitāti un apkalpošanas kvalitāti.

Lai nodrošinātu atbilstošāko zvanu centra risinājumu, ir jāiedziļinās uzņēmuma biznesa procesos.

Zvanu centra darba produktivitātes uzlabošana

Izstrādājot uzņēmuma specifikai atbilstošu zvanu centru risinājumu, iespējams darba produktivitāti palielināt līdz 300%. Piemēram, jaunu klientu piesaistīšanai vai esošo apzvanīšanai var izmantot Predictive vai Progressive automātisko apzvanīšanas sistēmu. Pēc statistikas aģents, kurš strādā zvanu centrā, no 8 stundu darba laika pa telefonu runā ne vairāk kā 1,5 stundas. Ieviešot automātiskās apzvanīšanas sistēmu, šo rādītāju var trīskāršot.

Kvalitāte un uzticamība

Lai nodrošinātu kvalitatīvu ienākošo zvanu apkalpošanu, rekomendējam Jums pievērst uzmanību šādiem rādītājiem: datums, ienākošie zvani, atbildētie zvani līdz 20 sek., atbildētie zvani līdz 2 min., neatbildētie zvani, atbildētie zvani (%), neatbildētie zvani (%), servisa līmenis (atbildētie zvani līdz 20 sek./(atbildētie+neatbildētie zvani)*100, vidējais sarunas laiks, kopējās minūtes.