WiFi Risinājumi

Pakalpojums

Abonēšanas maksa par līniju

Pieslēgšanas maksa par 1 līniju*

WiFi rūteris

€ 7,50

€ 35,00

Visi tarifi norādīti bez PVN.

*Slēdzot līgumu uz 24 mēnešiem, maksa par pieslēgšanu € 0,00.