Vietējie numuri

Vietējie numuri

Izmantojiet CSC TELECOM pakalpojumu un izvēlēties jebkuru Latvijas tālruņa numuru savam uzņēmumam. Ja vēlaties, varat izmantot CSC TELECOM pakalpojumus un saglabāt savus esošos telefona numurus. Visos pakalpojumos vietējie standarta numuri ir iekļauti bez papildus maksas.

Zvani starp CSC TELECOM numuriem Baltijas valstīs bez maksas

Izmantojiet CSC TELECOM numuru pakalpojumus un sazvanieties starp uzņēmumu filiālēm bez maksas Baltijas valstīs, izmantojot pakalpojumu Starptautiskais biznesa tīkls.

Zelta numuri

Vietējie numuri ar 5 vienādiem cipariem.

Sudraba numuri

Vietējie numuri ar 4 vienādiem cipariem.

Bronzas numuri

Vietējie numuri ar 3 vienādiem cipariem.