Nosacījumi

 Iekļauts

Palīdzība art 3CX iestatījumiem un jautājumi par tā darbu, balstoties uz administratora rokasgrāmatu *
Gala ierīču konfigurācija ( ierīces ar noteiktu funkcionalitāti)
IP telefonu dokumentācija
VoIP provaidera konfigurācija
PSTN vārtejas iestatīšana  *
*Pie nosacījuma, ka tiek izmantoti 3CX standarta šabloni.
SIP logu analīze savietojamības problēmu gadījumā
(Tikai atbalstāmiem VoIP provaideriem, IP-telefoniem vai vārtejām)
Gadījumā, ja izmantots  VoIP-provaideris, kas nav atbalstāms, pārbaude tiks veikta, ja 3CX ir korekti uzstādīts. Citos gadījumos palīdzība nevar tikt sniegta
Tuneļu un  bridge- pieslēgumu 3CX analīze izņemot tīkla maršrutizāciju un firewall konfigurāciju
Attālinātās sesijas var tikt piedāvātas pēc aģenta lēmuma un nevar tikt pieprasītas. Attālinātajām sesijām tiks izmantotas tikai  TeamViewer 10 и 3CX izstrādātā platforma web-konferencēm.

Nav iekļauts

3CX attālinātā instalācija un ierīču inicializācija.
Neatbalstāmo SIP telefonu, garnitūru un vārteju atbalsts.
IP-telefonu atbalsts, kas nav konfigurēti saskaņā ar3CX Provisioning  un / vai bez instalētas ieteicamās programmatūras versijas
VoIP Gateways atbalsts, kas nav konfigurēti saskaņā ar3CX Provisioning  un / vai bez instalētas ieteicamās programmatūras versijas.
Palīdzība ar  firewall konfigurāciju un tīkla maršrutiem.
Telefona opciju konfigurācija izņemot standarta šablonos iekļautās
NeatbalstāmoVoIP provaideru bojājumu novēršana