Tehniskais atbalsts

 Tehniskais atbalsts

Eur/mēn

(SLA 24 stundas)

Eur/mēn

(SLA 4 stundas)

3CX Phone System 4 SC 40 50
3CX Phone System 8 SC 45 55
3CX Phone System 16 SC 45 55
3CX Phone System 32 SC 45 55
3CX Phone System 64 SC 80 100
3CX Phone System 128 SC 80 100
3CX Phone System 256 SC  80 100
3CX Phone System 512 SC  80 100
3CX Phone System 1024 SC  80 100