TravelSIM M2M risinājums

M2M mobilie datu pārraides pakalpojumi nodrošina tehnisko datu un parametru pārraidi ar speciālu GSM modemu palīdzību no attālinātas iekārtas līdz klienta serverim, kur notiek saņemto datu apstrāde. M2M mobilie datu pārraides pakalpojumi parasti tiek izmantoti:

 

-Kravu pārvadājumu kompānijās. Automašīnas tiek aprīkotas ar speciālām GSM/GPS sekošanas iekārtām (trekeriem) ar kuru palīdzību dati tiek nosūtīti uz attālinātu serveri apstrādei. Apstrādes rezultātā automašīnas īpašnieks var iegūt un saglabāt datus par automašīnas maršrutu, atrašanās vietu, nobraukto KM daudzumu, kustības ātrumu un laiku, degvielas izlietojumu, u.c. būtiskus parametrus.

 

-Pasažieru pārvadājumos, piem. pilsētas un starppilsētu autobusos ar tādu pašu nolūku un pielietojumu kā kravas pārvadājumu kompānijās. Bez tam M2M datu pārraide piedāvā wi-fi bezvadu interneta pakalpojumu iespējas starppilsētu autobusu un vilcienu pasažieriem.

 

-Speciālo dienestu autotransports. Ar GSM modemu aprīkota speciālo dienestu (Valsts policija, Ātrā palīdzība, Ugunsdzēsības dienests, Lidostu apkalpojošais autotransports) nosūta un saglabā attālinātā serverī visus nepieciešamos datus, kā arī nodrošina speciālo dienestu darbiniekiem operatīvu piekļuvi attiecīgā dienesta datu bāzei.

 

-Skaitītāju datu nosūtīšanai.  Elektrības, ūdens, gāzes skaitītāju rādījumu nosūtīšanai attiecīgo kompāniju datu apstrādes un uzskaites sistēmu serveriem.

 

-Bankomātos, bankas karšu terminālos. Aprīkojot bankomātu vai bankas karšu terminālu ar GSM modemu un SIM karti, tiek nodrošinātas naudas izmaksas un iemaksas operācijas, kā arī preču un pakalpojumu apmaksa ar bankas karšu palīdzību.

 

-Ugunsdzēsības, apsardzes un videonovērošanas sistēmās. GSM modems ar SIM karti nodrošina operatīvu datu apmaiņu starp objektos uzstādītajām apsardzes, videonovērošanas vai ugunsdzēsības iekārtām un sistēmu serveriem, kā arī trauksmes ziņojumu pārraidi apsardzes posteņiem.

 

-Sadzīvē lietojamas GPS sekošanas iekārtas. M2M SIM kartes var tikt ievietotas speciālās iekārtās, kuras ir paredzētas bērnu, vecāku, vecu cilvēku, mājdzīvnieku, personīgās automašīnas izsekošanai un atrašanās vietas noteikšanai.