Starptautiskie DDI numuri

Pakalpojums Baltijas valstis (EE, LT) Eiropa Krievija
Ierīkošanas maksa € 10,00 € 10,00 € 50,00
Abonēšanas maksa € 10,00 € 10,00 € 20,00

Visi tarifi norādīti bez PVN

*Slēdzot līgumu uz 24 mēnešiem, maksa par pieslēgšanu € 0,00