Cloud SIP-Line

Ar Cloud PBX uzņēmumam tiek nodrošinātas mūsdienās nepieciešamās telekomunikāciju funkcijas un risinājumi. Risinājumi, kas agrāk bija pieejami tikai lieliem uzņēmumiem, jo to ieviešana maksāja pārāk dārgi, tagad ir pieejami ikvienam.

Standarta telefona centrāles funkcijas

  • Īsā numerācija
  • Zvanu pārvirzīšana
  • Zvana gaidīšana
  • Zvanu liegums
  • Laika grafiks – laika plānošanai
  • Zvanu liegums
  • Zvanu pāradresācija
  • Numura uzrādīšana/slēpšanu
  • Zvanu saraksts – zvanu atskaites
  • Telefona pārvaldīšana caur web interfeisu