Cloud konferences zvans

Cloud Ad-Hoc konference

Cloud Ad-Hoc – izmanto tajos gadījumos, ja vēlies pieslēgt visus dalībniekus patstāvīgi.

Šī konference ir viegli un ērti lietojams pakalpojums, kas ļauj ikvienam darbiniekam izveidot konferences zvanu, izmantojot savu biroja galda tālruni. Dalībnieks ievada tālruņa numuru un automātiski nokļūst virtuālajā konferenču telpā. Ar šīs telekonferences palīdzību, vadītājs var uzdot uzdevumu, ātri sazvanīt un pieslēgt “n” skaita cilvēkus jautājuma apspriešanai. Kad visi ir sazvanīti, telekonferencei var pievienot vadītāju.

Cloud Meet-Me konference

Cloud Meet-Me – izmanto tajos gadījumos, ja vēlies, lai visi zvana uz vienu telefona numuru noteiktā laikā un ievada PIN kodu, lai pieslēgtos sarunai.

Tiek izveidota virtuāla konferenču telpa, piešķirts telefona numurs, administratora PIN un lietotāja PIN. Konferences administrators zvana pirmais un ievada savu PIN, bez viņa telekonference nevar notikt. Lietotāji zvana pēc administratora un ievada savu PIN. Ja telekonferences laikā administrators atslēdzas, lietotājiem telekonference pārtrūks.