Cloud konferences zvans

Konferences zvans birojā

Viegli un ērti lietojams pakalpojums, kas ļauj veikt konferences un apspriest aktuālos jautājumus dalībniekiem atrodoties dažādās vietās. Ikviens dalībnieks var piedalīties konferencē, izmantojot biroja galda tālruni vai mobilo telefonu. Iespējams veidot arī starptautiskas telekonferences, kurām var pieslēgties lietotāji ārvalstīs.

Pievienojiet lietotājus no visas pasaules

Telekonferencei var pievienot dalībniekus neatkarīgi no operatora ko tie izmanto un valsts kurā tie atrodas.

Piedalieties konferencē izmantojot arī mobilās ierīces

Konferences dalībnieki var piedalīties konferencē izmantot galda, mobilos telefonus, datoru aplikācijas un telekonferenču telefonus.

Izvēlēties sev ērtāko konferences veidu

Pieejami divi telekonferenču veidi – Cloud Ad-Hoc vai Cloud Meet-Me.