Cloud fakss

Pakalpojums Pieslēgšanas maksa Abonēšanas maksa
Cloud fakss € 4,27 € 7,11

Sūtīšanai var izmantot gan datoru, gan faksa aparātu.

Visi tarifi norādīti bez PVN.

*Slēdzot līgumu uz 24 mēnešiem, maksa par pieslēgšanu € 0,00.