Zvanu centrs - ārpakalpojums

Zvanu centrs kā ārpakalpojums

Šis risinājums uzņēmumam bieži ir daudz izdevīgāks kā iekšēji integrēts zvanu centrs. Tam ir daudz priekšrocību finansiālajā un klientu apkalpošanas ziņā, turklāt zvanu centra risinājums kā ārpakalpojums veicina darba produktivitāti, jo ietaupa laiku, kas tiek patērēts dažādu cilvēku apzvanīšanai un informācijas ievākšanai. Izstrādājot  zvanu centru tehnisko risinājumu, tiek izpētīti uzņēmuma produkti/pakalpojumi, apmācīti darbinieki klientu zvanu apkalpošanai un ieviests atbilstošs telekomunikāciju risinājums.

Fiksētās izmaksas pāriet uz mainīgajām

Zvanu centra darbiniekiem tiek maksāts par norunātajām minūtēm. Tas nozīmē, ka uzņēmējs maksā tikai par operatora nostrādāto laiku, ne fiksētu algu, kura tiek maksāta neatkarīgi no operatora norunāta laika un darba efektivitātes, ja zvanu centrs ir integrēts uzņēmumā.

Profesionāla klientu apkalpošana

Zvanu centru darbinieki ir rūpīgi izvēlēti un apmācīti. Līdz ar to tiek nodrošināta profesionāla klientu apkalpošana un efektīva cilvēku piesaistīšana.

Ienākošo zvanu apkalpošana 24/7

Izmantojot zvanu centru ka ārpakalpojumu, uzņēmums var nodrošināt ienākošo klientu  zvanu apkalpošanu visu diennakti, visas dienas nedēļā. Integrējot zvanu centru uzņēmumā, ļoti reti var nodrošināt šādu pakalpojumu, jo iekšējo zvanu centru darba laiks visbiežāk sakrīt ar uzņēmuma.

Zvanu centra darbinieku sarunas tiek ierakstītas un kontrolētas

Ikviena zvanu centru darbinieku saruna ierakstās un regulāri tiek veikta sarunu vērtēšana. Tas nepieciešams, lai nodrošinātu augsta līmeņa pakalpojumu, klientu apkalpošanu un izvirzīto mērķu sasniegšanu.

Mainīgu zvanu daudzuma, apkalpošanas nodrošināšana

Izmantojot ārpakalpojumu, vieglāk nodrošināt pietiekamu zvanu centra darbinieku skaitu mainoties ienākošo zvanu apjomam. Ja pieaug vai samazinās ienākošo zvanu skaits, attiecīgi var pieslēgt vai noņemt zvanu centra operatorus. Ja uzņēmumam nepieciešami zvanu centra pakalpojumi uz noteiktu laiku, piemēram, klientu apkalpošana, organizējot kampaņveidīgus pasākumus, nav jātērē laiks jaunu darbinieku atlasei un apmācībai.

Ietaupījums uz telekomunikāciju aparatūras iegādi

Jums nav jāinvestē papildus līdzekļi telekomunikāciju aparatūrā, jaunu tālruņa līniju ievilkšanā, lai varētu nodrošināt zvanu centra darbu.

Konfidencionalitāte

Uzņēmumam tiek nodrošināta informācijas konfidencialitāte un drošība. Starp uzņēmumiem zvanu centra darbiniekiem tiek noslēgti konfidencionalitātes līgumi, zvanu centra sarunas tiek ierakstītas un kontrolētas.