WEB hostings

Pakalpojums Pieslēgšanas maksa Abonēšanas maksa
WEB-Mail Hosting – Hotel Mini Diska apjoms 1 Gb, mājaslapu skaits – 5 € 7,11 € 7,11
WEB-Mail Hosting – Hotel Midi Diska apjoms 3 Gb, mājaslapu skaits – 10 € 7,11 € 14,23
WEB-Mail Hosting – Hotel Maxi Diska apjoms 10 Gb, mājaslapu skaits – 25 € 7,11 € 28,46

Visi tarifi norādīti bez PVN.