Vietējie numuri

Pakalpojums Abonēšanas maksa Pieslēgšanas maksa
1 Local Number
Latvijas novada numurs
€ 0,43 € 0,00
10 Local Number
Latvijas novada numurs
€ 0,71 € 0,00
1 Local Gold Number
numurs ar 5 vienādiem cipariem
€ 21,34 € 142,29
1 Local Silver Number
numurs ar 4 vienādiem cipariem
€ 5,69 € 71,14
1 Local Bronze Number
numurs ar 3 vienādiem cipariem
€ 2,85 € 21,34

Visi tarifi norādīti bez PVN