Īsie numuri

Pakalpojums Abonēšanas maksa par līniju Pieslēgšanas maksa par 1 līniju*
3 ciparu īsais numurs: 1ХХ

var izmantot arī SMS sūtīšanai/saņemšanai

€ 1067,15 € 200
4 ciparu īsais numurs: 18ХХ, 83ХХ, 84ХХ, 85ХХ, 86ХХ, 87ХХ, 88ХХ, 89ХХ

var izmantot arī SMS sūtīšanai/saņemšanai

€ 128,06 € 200
5 ciparu īsais numurs: 82XХХ. € 85,37 € 200

Ierīkošanas termiņš - 2 mēneši

Minimālais īsās numerācijas lietošanas termiņš - 12 mēneši

Pieejamos īsos numurus varat aplūkot - www.esd.lv sadaļā - operatoru pakalpojumu kodi.

Visi tarifi norādīti bez PVN