Cloud Zvanu ieraksti

Pakalpojums Abonēšanas
maksa
Pieslēgšanas
maksa
Datu glabāšanas
laiks
Zvanu ieraksti – 1 numurs € 6,50 € 6,50 1 mēnesis
Zvanu ieraksti – 1 numurs € 10 € 10 2 mēneši
Zvanu ieraksti – 1 numurs € 12 € 12 3 mēneši
Zvanu ieraksti – bezlimita nr. skaits € 75 € 75 3 mēneši
Zvanu ierakstu nosūtīšana uz e-pastu – 1 numurs € 5 € 5
Zvanu ierakstu nosūtīšana uz e-pastu – bezlimita nr. skaits € 75 € 75

Visi tarifi norādīti bez PVN.

*Slēdzot līgumu uz 24 mēnešiem, maksa par pieslēgšanu € 0,00.