Zvanu centrs - ārpakalpojums

  • Ienākošo zvanu apkalpošana - klientu apkalpošana un noturēšana, tehniskais atbalsts, zvanu pieņemšana un pārdošana.
  • Izejošie zvani - telemārketings, atzvans klientiem, mārketinga pētījumi.
  • Datu apstrāde - datu ievadīšana un pārbaude, līgumu un papildu pakalpojumu aktivizēšana, darbs ar klientu CRM un norēķinu sistēmās.